NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP DIỆT TRỪ CÂY BÌM BÌM TẠI ĐÀ NẴNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
89-97
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP DIỆT TRỪ CÂY BÌM BÌM TẠI ĐÀ NẴNG

Tên tác giả
Đặng Thị Phương Lan, Đinh Xuân Tùng, Cù Thị Thanh Phúc, Phạm Thị Tâm, Nguyễn Thị Thảo, Lại Thị Thu Hằng
Category
Monthly Journal
Title

Study on measures to eradicate Merremia spp. in Da Nang

Author
Dang Thi Phuong Lan, Dinh Xuan Tung, Cu Thi Thanh Phuc, Pham Thi Tam, Nguyen Thi Thao, Lai Thi Thu Hang
Tóm tắt

Biện pháp sử dụng thuốc trừ cỏ Ally 20DF (hoạt chất Metsulfuron methyl) và thuốc Roundup 480SC (hoạt chất Glyphosate) đưa vào thân cây Bìm bìm trưởng thành qua lỗ đục cho hiệu quả phòng trừ triệt để đạt 100% trên những cây được xử lý. Sử dụng thước kẹp, thước dây để xác định khoảng đường kính cây Bìm bìm < 5 cm, 5 - 10 cm, 10 - 20 cm, > 20 cm. Liều lượng thuốc xử lý của biện pháp để nguyên cây Bìm bìm và đưa thuốc vào thân qua lỗ đục (cây bò lan mặt đất), với thuốc Ally 20DF lần lượt là: 6 g/cây; 15 g/cây; 22,5 g/cây; 30 g/cây; với thuốc Roundup 480SC lần lượt là: 100 ml/cây; 150 ml/cây; 300 ml/cây và 400 ml/cây. Chi phí phòng trừ là: 47.380.000 đồng/ha (Ally 20DF) và 34.480.000 đồng/ha (Roundup 480SC). Biện pháp chặt phần thân sát gốc, đưa thuốc vào thân cây qua lỗ đục (cây leo lên cây rừng), liều lượng thuốc xử lý với thuốc Ally 20DF lần lượt là: 3 g/cây; 7,5 g/cây; 9 g/cây; 12 g/cây; với thuốc Roundup 480SC lần lượt là: 50 ml/cây, 75 ml/cây, 150 ml/cây và 200 ml/cây. Chi phí phòng trừ là: 35.890.000 đồng/ha (Ally 20DF) và 26.960.000 đồng/ha (Roundup 480SC). Cả hai biện pháp trên đều tương đối an toàn với môi trường, hệ sinh thái bản địa, dễ thao tác thực hiện nên hoàn toàn có thể đưa vào áp dụng trên diện rộng.

Abstract

Use of herbicide Ally 20DF (active ingredient: Metsulfuron methyl) and the Roundup 480SC (active ingredient: Glyphosate) introduced into the trunk of mature Merremia spp. through perforated holes had a preventive effect of 100% on the treated plants. Clamp ruler and and caliper were used to determine the diameter ranges of Merremia spp. (< 5 cm, 5 - 10 cm, 10 - 20 cm and > 20 cm). The treated dosage by keeping the whole plant of Merremia spp. and put the herbicides into the trunk through the perforated holes (for Merremia spp. spreading on the ground), with Ally 20DF was: 6 g/plant; 15 g/plant; 22.5 g/plant; 30 g/plant, respectively; and with the Roundup 480SC was: 100 ml/plant; 150 ml/plant; 300 ml/plant and 400 ml/plant, respectively. The cost of this measure was 47,380,000 VND/ ha for Ally 20DF and 34,480,000 VND/ ha for Roundup 480SC. The measure of cutting the trunk close to the base, and then putting the herbicides into the trunk through the perforated holes (for Merremia spp. climbing forest trees), the treated dosage with Ally 20DF was: 3 g/plant; 7.5 g/plant; 9 g/plant and 12 g/plante, respectively; and with Roundup 480SC was: 50 ml/plant, 75 ml/plant, 150 ml/plant and 200 ml/plant, respectively. The cost of this measure was 35,890,000 VND/ha for Ally 20DF and 26,960,000 VND/ha for Roundup 480SC. Both of the above measures were relatively safe to the environment and indigenous ecosystems; easy to manipulate; so they can be applied on a large scale.

Từ khoá / Keywords

Cây Bìm bìm
Cây Merrimia boisiana
biện pháp diệt trừ
Đà Nẵng
Merremia spp.
Merrimia boisiana
eridication measures
Da Nang