• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ TỪ BÙN SAU HỆ THỐNG BIOGAS ĐẾN ĐẤT TRỒNG RAU TẠI ĐẮK LẮK

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ TỪ BÙN SAU HỆ THỐNG BIOGAS ĐẾN ĐẤT TRỒNG RAU TẠI ĐẮK LẮK

Xem các bài khác
Số trang của bài
60-65
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ TỪ BÙN SAU HỆ THỐNG BIOGAS ĐẾN ĐẤT TRỒNG RAU TẠI ĐẮK LẮK

Tên tác giả
Lương Hữu Thành, Vũ Thuý Nga, Đàm Trọng Anh, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Thu, Đàm Thị Huyền, Hứa Thị Sơn, Vũ Tiến Đức, Nguyễn Tuấn Minh, Đỗ Văn Mạnh
Category
Monthly Journal
Title

Study on the effects of organic fertilizers from sludge after biogas system on vegetable soil in Daklak province

Author
Luong Huu Thanh, Vu Thuy Nga, Dam Trong Anh, Nguyen Ngoc Quynh, Dam Thi Huyen, Nguyen Thi Thu, Hua Thi Son, Vu Tien Duc, Nguyen Tuan Minh, Do Van Manh
Tóm tắt

Thí nghiệm về ảnh hưởng của phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas đến hệ vi sinh vật có ích trong đất trồng rau được thực hiện trên rau cải bắp, su hào và dưa leo tại phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas tuy không tăng được năng suất và yếu tố cấu thành năng suất của cây rau nhưng chất lượng rau được cải thiện đáng kể. Bên cạnh nâng cao mật độ vi sinh vật tổng số, vi khuẩn cố định nitơ, nấm phân giải xenlulo và xạ khuẩn phân giải xenlulo trong đất trồng rau, việc sử dụng phân hữu cơ từ bùn sau hệ thống biogas với lượng 10 - 15 tấn/ha có xu hướng làm tăng hàm lượng chất hữu cơ và dinh dưỡng vi lượng trong đất trồng rau.

Abstract

Effects of organic fertilizers from sludge after biogas system on beneficial microorganisms in vegetable soil were tested on cabbage, kohlrabi, and cucumber in Khanh Xuan, Buon Ma Thuat District, Daklak province. Research results showed that the organic fertilizers from sludge after biogas system did not increase productivity and other parts of vegetables’ yield, the quality of vegetables was improved by observation. In addition, it also improved the density of total microorganisms, nitrogen-fixing bacteria, cellulose-degrading fungi, and cellulose-degrading actinomycetes in the soil. Besides, the use of organic fertilizer from the sludge after the biogas system with the amount of 10 - 15 tons/ha could increase the organic matter content and micronutrients in the vegetable soil.

Từ khoá / Keywords

Phân bón hữu cơ
bùn sau hệ thống biogas
cây rau
Organic fertilizers
sludge after biogas system
vegetable