• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CAM VÂN DU TẠI THANH HÓA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CAM VÂN DU TẠI THANH HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
43-49
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG KALI ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CAM VÂN DU TẠI THANH HÓA

Tên tác giả
Nguyễn Văn Dũng, Vũ Việt Hưng, Nguyễn Ngọc Hà
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords