• MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ NHỆN ERIOPHYES DIMOCARPI (ACARI: ERIOPHYIDAE) TRÊN CÂY NHÃN TẠI HƯNG YÊN NĂM 2015

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ NHỆN ERIOPHYES DIMOCARPI (ACARI: ERIOPHYIDAE) TRÊN CÂY NHÃN TẠI HƯNG YÊN NĂM 2015

Xem các bài khác
Số trang của bài
74-78
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ NHỆN ERIOPHYES DIMOCARPI (ACARI: ERIOPHYIDAE) TRÊN CÂY NHÃN TẠI HƯNG YÊN NĂM 2015

Tên tác giả
Đặng Thị Lan Anh, Ngô Văn Dũng, Phạm Thị Vượng, Phạm Văn Sơn, Hà Thị Kim Thoa , Lê Minh Nam , Nguyễn Văn Đại , Trịnh Xuân Hoạt
Category
Monthly Journal
Title

Study on Eriophyes dimocarpi (Acari: Eriophyidae) on longan in Hung Yen province in 2015

Author
Dang Thi Lan Anh, Ngo Van Dung, Pham Thi Vuong, Pham Van Son, Ha Thi Kim Thoa, Le Minh Nam, Nguyen Van Dai, Trinh Xuan Hoat
Tóm tắt

Nhện Eriophyes dimocarpi là nguyên nhân trực tiếp gây hội chứng chổi rồng nhãn tại Việt Nam. Một số nghiên cứu đặc điểm sinh học và diễn biến mật độ quần thể nhện đã được tiến hành trong điều kiện phòng thí nghiệm của Viện Bảo vệ thực vật và trên một số giống nhãn trồng phổ biến tại Hưng Yên trong năm 2015. Các pha phát dục của nhện bao gồm trứng, nhện non tuổi 1, nhện non tuổi 2 và nhện trưởng thành. Thời gian các giai đoạn phát triển và vòng đời của nhện phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện nhiệt độ và ẩm độ của môi trường. Ở điều kiện nhiệt độ 29o C ẩm độ 80%, vòng đời trung bình của nhện là 13,97 ngày, thời gian phát dục trung bình của trứng, nhện non tuổi 1, tuổi 2 là 4,65; 2,03 và 4,58 ngày, tương ứng. Tuổi thọ của trưởng thành là 8,65 ngày và khả năng đẻ trứng của trưởng thành cái trung bình là 7,17 quả trứng, thời gian tiền đẻ trứng trung bình là 2,71 ngày. Trong điều kiện tự nhiên trong năm 2015 tại các vùng trồng nhãn tại Hưng Yên, nhện có hai đỉnh cao vào tháng 4 và tháng 10.

Abstract

Longan witches broom syndrome was caused directly by Eriophyes dimocarpi mite and its biological characteristics and population dynamics was studied in the laboratory and in the field conditions in 2015. E. dimocarpi had 4 stages including egg, 1st, 2nd instars and adult. The time of development periods of E. dimocarpi was strictly dependent on the temperature and relative humidity. At the average temperature 28.880 C and 80.01% relative humidity, the average life cycle of E. dimocarpi was 13.97 days, average time of egg was 4.65 days; the average development time of the 1st and 2nd instars were 2.03 and 4.58 days, respectively; the average predeposition time was 2.71 days; an adult female laid 7.17 eggs in her whole life; and the adult longevity was 8.65 days. In the field condition of Hung Yen province in the year 2015, E. dimocarpi had 2 different peaks of population density: in the begining of April and the begining of October on Huong Chi ang Long longan varieties; and at the end April and the end of October on Khoai Chau and Ha Tay longan varieties.

Từ khoá / Keywords

Chổi rồng nhãn
E. dimocarpi
Longan witches broom
E. dimocarpi