MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI HOA, QUẢ VÀ HẠT CỦA SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis)

Xem các bài khác
Số trang của bài
61-64
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI HOA, QUẢ VÀ HẠT CỦA SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis)

Tên tác giả
Trần Thị Liên, Nguyễn Bá Hoạt, Nguyễn Hữu Cường
Category
Monthly Journal
Title

Morphological characteristics of flower, fruit and seed of Panax vietnamensis

Author
Tran Thi Lien, Nguyen Ba Hoat, Nguyen Huu Cuong
Tóm tắt

Cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis) hay còn được gọi là sâm K5, sâm Việt Nam) sinh trưởng và phát triển trên vùng núi Ngọc Linh thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Nghiên cứu đặc điểm thực vật học của các bộ phận hoa, quả và hạt sâm Ngọc Linh thu được một số kết luận như sau: Số cây có tán đơn chiếm 40%. Chùm tụ tán chiếm đa số và có 3 kiểu hoa đại diện cho các kiểu hoa của chùm tụ tán. Kết quả khảo sát cho thấy, có 62,3% quả đơn, 37,5% quả đôi và 0,2% quả 3. Hạt màu trắng ngà hay mầu vàng nhạt, dài từ 6 đến 8 mm, rộng từ 5 đến 6 mm, dày 2 mm, bề mặt có nhiều chỗ lồi lõm. Khối lượng trung bình của 1 hạt là 95 mg.

Abstract

Ngoc Linh ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) is one of the precious medicinal plants, which is grown on Ngoc Linh mountain regions of Quang Nam and Kon Tum provinces. The plant with single leaf canopy accounts for 40%. The panicle is the majority and there are 3 types of flowers representing the flower panicles. Survey results showed that: Single seed account for 62.3%, double seed for 37.5% and triple seed for 0.2%. The seed is white or pale yellow, 6 - 8 mm in length, 5 - 6 mm in width, 2 mm thickness, there are many asperities on the seed surface. The average seed weight is 95 mg.

Từ khoá / Keywords

Sâm Ngọc Linh
đặc điểm hình thái
chùm tụ tán
hạt
Panax Vietnamensis
morphological characteristics
panicle
seed