• KHẢ NĂNG SỬ DỤNG SINH KHỐI ARTEMIA ĐỂ ƯƠNG LƯƠN ĐỒNG (Monopterus albus) GIAI ĐOẠN GIỐNG TRONG BỂ LÓT BẠT

KHẢ NĂNG SỬ DỤNG SINH KHỐI ARTEMIA ĐỂ ƯƠNG LƯƠN ĐỒNG (Monopterus albus) GIAI ĐOẠN GIỐNG TRONG BỂ LÓT BẠT

Xem các bài khác
Số trang của bài
91-96
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KHẢ NĂNG SỬ DỤNG SINH KHỐI ARTEMIA ĐỂ ƯƠNG LƯƠN ĐỒNG (Monopterus albus) GIAI ĐOẠN GIỐNG TRONG BỂ LÓT BẠT

Tên tác giả
Nguyễn Thị Hồng Vân, Huỳnh Thanh Tới
Category
Monthly Journal
Title

Investigation of the potential use of Artemia biomass for nursing swamp eels (Monopterus albus) from fry to juvenile stage

Author
Nguyen Thi Hong Van, Huynh Thanh Toi
Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm sử dụng sinh khối Artemia thải từ mô hình nuôi Artemia để ương lươn đồng (Monopterus albus). Lươn giống nhân tạo có khối lượng và chiều dài ban đầu là 0,11 g; 4,93 cm được bố trí trong các bể lót bạt với 4 nghiệm thức, 3 lần lặp lại, với các loại thức ăn khác nhau: Artemia sinh khối đông lạnh (NT1), thức ăn tự chế (NT2): 80% sinh khối Artemia + 20% bột mì tinh, thức ăn công nghiệp (NT3) và cá tạp (NT4). Mật độ ương là 50 con/bể (0,5 m2 ). Kết quả sau 50 ngày ương cho thấy lươn ở nghiệm thức sử dụng 100% Artemia và thức ăn tự chế có tăng trưởng tốt nhất với khối lượng lần lượt là 14,12 g và 14,06 g và chiều dài lần lượt là 2,56 cm và 2,39 cm, trong khi đó lươn ăn bằng cá tạp và thức ăn viên có trăng trưởng về khối lượng khá kém lần lượt là 1,27 g và 1,39g và chiều dài lần lượt là 11,38 cm và 11,44 cm. Tóm lại, lươn ương bằng 100 % Artemia có tăng trưởng tốt nhất.

Abstract

This study was performed to examine the potential use of Artemia biomass for nursing juvenile swamp eel (Monopterus albus). Fry swamp eels from hatchery with initial body weight and length of 0.11g; 4.93 cm, respectively, were nursed with different diets. Four diets were used in this experiment corresponding for four treatments, 3 replicates each: 100% ongrown Artemia biomass (NT1); mixed Artemia (80% of ongrown Artemia +20% cassava flour (NT2); commercial pellet (NT3) and fillet of trash fish (NT4). Stocking density was 50 indi./tanks (0.5 m2 ). After nursing period of 50 days, the results revealed that diets in which Artemia biomass presence showed similar performance of eels in terms of weight (14.12 g) and body length (2.56 cm and 2.39 cm), respectively, whereas, the fry of swamp eels were offered with commercial feed and fillet of trash fish had lower performance in term of weight (1.27 g and 1.39 g) and length (11.38 cm and 11.44 cm), respectively. In conclusion, the fry swamp eels offered with 100% ongrown Artemia had the better performance as comparing to others feeds in this study

Từ khoá / Keywords

Sinh khối Artemia
Lươn đồng
giai đoạn giống
cá tạp
thức ăn công nghiệp
Artemia biomass
swamp eel
commercial feed
trash fish