• KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRỒNG GIỐNG DÂU LAI F1GQ2 TẠI TỈNH YÊN BÁI

KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRỒNG GIỐNG DÂU LAI F1GQ2 TẠI TỈNH YÊN BÁI

Xem các bài khác
Số trang của bài
91-96
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRỒNG GIỐNG DÂU LAI F1GQ2 TẠI TỈNH YÊN BÁI

Tên tác giả
Nguyễn Thị Min, Nguyễn Thị Lương, Lê Hồng Vân, Nguyễn Phương Liên, Dương Quốc Huy, Hyun Jong Nae
Category
Monthly Journal
Title

Building and developing F1GQ2 hybrid mulberry variety model in Yen Bai province

Author
Nguyen Thi Min, Nguyen Thi Luong, Le Hong Van, Nguyen Phuong Lien, Duong Quoc Huy,Hyun Jong Nae
Tóm tắt

Mô hình trồng giống dâu lai mới F1GQ2 với quy mô 77 ha tại huyện Văn Chấn và 93 ha tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái được thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022 trong khuôn khổ dự án “Phát triển nông thôn mới thông qua thiết lập mô hình làng mẫu để nâng cao giá trị gia tăng cho tằm tơ tại Yên Bái”. Cây dâu lai F1GQ2 sinh trưởng phát triển phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai của tỉnh Yên Bái, cho năng suất trung bình ổn định từ 37 - 38 tấn/ha. Giống dâu lai mới F1GQ2 tại huyện Văn Chấn cho năng suất cao hơn 22% so với giống dâu Sha nhị luân có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hiệu quả kinh tế từ 1 ha mô hình trồng giống dâu lai mới cao gấp 2,5 lần so với trồng ngô và 4,5 lần so với trồng lúa.

Abstract

A model of planting new hybrid mulberry varieties F1GQ2 with a scale of 77 ha in Van Chan district and 93 hectares in Tran Yen district, Yen Bai province was implemented from 2020 to 2022 under the project “Innovative Rural Development through Establishing Model Villages of High Added Value Silk in Yen Bai Province”. The new hybrid mulberry variety F1GQ2 grew and developed well under the climatic and soil conditions of Yen Bai province, giving a stable average yield of 37-38 tons/ha. The yield of new hybrid mulberry variety F1GQ2 in Van Chan district was 22% higher than that of the Chinese mulberry variety. Economic efficiency from 1 ha of new hybrid mulberry variety was 2.5 times higher than that of maize and 4.5 times higher than that of rice.

Từ khoá / Keywords

Giống dâu lai F1GQ2
năng suất lá
hiệu quả kinh tế
F1GQ2 hybrid mulberry variety
mulberry leaf yield
economical efficiency