• KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH TỔNG HỢP CÂY LẠC, SẮN VÀ NGÔ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO TẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2016 - 2017

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH TỔNG HỢP CÂY LẠC, SẮN VÀ NGÔ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO TẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2016 - 2017

Xem các bài khác
Số trang của bài
46-51
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH TỔNG HỢP CÂY LẠC, SẮN VÀ NGÔ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO TẠI QUẢNG TRỊ NĂM 2016 - 2017

Tên tác giả
Trịnh Đức Toàn, Võ Văn Trung, Phạm Thế Cường, Trần Thị Duyên , Lê Thị Thơm
Category
Monthly Journal
Title

Results on building demonstration pilot of intensive cultivation of high yielding groundnut, cassava and maize varieties in Quang Tri province from 2016 to 2017

Author
Trinh Duc Toan, Vo Van Trung, Pham The Cuong, Tran Thi Duyen, Le Thi Thom
Tóm tắt

Năm 2016 - 2017, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ (Viện KHKTNN Bắc Trung bộ) đã tiến hành lựa chọn và xây dựng mô hình thâm canh đạt năng suất cao cho cây lạc, cây sắn và cây ngô thuộc “Chương trình Hạnh phúc” của KOICA tại Quảng Trị. Kết quả các mô hình đều cho năng suất cao hơn hẳn so với sản xuất đại trà của địa phương, mô hình thâm canh lạc đạt năng suất từ 3,42 - 3,73 tấn/ha (tăng từ 53,98 - 68,02%), lợi nhuận đạt từ 21,05 - 21,80 triệu đồng/ha; mô hình sắn trồng xen đậu xanh đạt 36,8 tấn/ha (tăng 26,03%), lợi nhuận tăng thêm 8,473 triệu đồng/ha; mô hình ngô đạt năng suất 6,64 - 6,74 tấn/ha (tăng từ 69,24 - 71,64 %), lợi nhuận từ 11 - 12 triệu đồng/ha.

Abstract

The project “Agricultural technology development and dissemination in Lao Cai and Quang Tri under KOICA Happiness Programs” was carried out by ASINCV in Quang Tri province from 2016 to 2017. The project selected potential crop and built demonstration pilot of intensive cultivation for groundnut, cassava and maize in Cam Lo and Vinh Linh districts of Quang Tri province. The results showed that the yield of crop varieties in the demonstration pilot was higher than that in the traditional cultivation farm. The groundnut intensive cultivation model yielded from 3.42 to 3.74 tons per hectare (increased by 53.98 - 68.02%), profit increased by 21.05 - 21.80 million VND/ ha; the yield of cassava intercropping with mung bean reached 36.8 tons/ha (increased by 26.03%), adding profit increased by 8.4473 million VND/ha; the yield of maize was 6.64 - 6.74 tons per hectare (increased by 69.24 to 71.64%), and the profit increased by 11 - 12 million VND/ha.

Từ khoá / Keywords

Mô hình
Quảng Trị
thâm canh
Cây lạc
sắn
ngô
Demonstration pilot
Quang Tri
groundnut
cassava and maize varieties
intensive cultivation