KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ LOẠI PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO GIỐNG NGÔ HT119

Xem các bài khác
Số trang của bài
35-39
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ LOẠI PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO GIỐNG NGÔ HT119

Tên tác giả
Nguyễn Văn Cảnh , Vương Huy Minh
Category
Monthly Journal
Title

Results of determining plant density and fertilizer types suitable for maize hybrid HT119

Author
Nguyen Van Canh, Vuong Huy Minh
Tóm tắt

Hiện nay, có rất nhiều giống ngô có tiềm năng năng suất cao ở Việt Nam, tuy nhiên năng suất ngô trung bình cả nước chỉ đạt 4,5 tấn/ha. Vấn đề này đang thách thức sản xuất ngô trong nước vì áp lực từ giá thành của ngô nhập khẩu (thấp hơn sản xuất trong nước). Do vậy, việc nghiên cứu các giải pháp để tăng năng suất và hiệu quả sản xuất ngô vẫn là vấn đề quan trọng. Một trong những giải pháp hàng đầu vẫn là xác định mật độ và phân bón, loại phân bón phù hợp. Nghiên cứu này đã bước đầu xác định được công thức M2P1 (mật độ 6,2 vạn cây/ha, sử dụng phân viên nén) cho hiệu quả kinh tế cao nhất giúp tăng thu nhập cho nông dân.

Abstract

Currently, there are so many maize hybrids with high yield potential in Vietnam but average maize yield reaches only around 4.5 tons.ha-1. Therefore, domestic maize production in the country faces challenges because the buying price of imported maize is lower than the cost price of maize produced in Vietnam. Thus, it is really important to find out solutions for increasing in yield and efficiency of maize production. The leading measures are to determine plant density, application rate and fertilizer type which are suitable for maize production. This study initially indicated that the treatment M2P1 (62,000 plants.ha-1, granulated fertilizer application) was the most effective for farmers to get high income.

Từ khoá / Keywords

Loại phân bón
mật độ
HT119
Fertilizer type
plant density
maize hybrid HT119