KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG HOA CẨM CHƯỚNG TRỒNG CHẬU

Xem các bài khác
Số trang của bài
28-33
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN GIỐNG HOA CẨM CHƯỚNG TRỒNG CHẬU

Tên tác giả
Bùi Thị Hồng , Ngô Hồng Bình , Nguyễn Thị Thu Thùy , Phạm Thị Trang, Nguyễn Thị Thanh Thảo
Category
Monthly Journal
Title

Selection of dianthus variety for pot flower

Author
Bui Thi Hong, Ngo Hong Binh, Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thi Trang, Nguyen Thi Thanh Thao
Tóm tắt

Ở Việt Nam nhu cầu sử dụng hoa cẩm chướng trồng chậu rất cao, vì vậy trong những năm 2011-2015 Viện Nghiên cứu Rau quả đã nghiên cứu và tuyển chọn được giống hoa cẩm chướng phù hợp cho việc trồng chậu là giống CC-01. Giống cẩm chướng CC-01 hoa màu đỏ nhung, sinh trưởng, phát triển tốt (tỷ lệ sống > 85%, thời gian sinh trưởng 75 ngày), bật mầm và ra hoa cao (40-45 hoa/cây), khả năng nhiễm sâu bệnh hại thấp, phù hợp với sinh thái các tỉnh phía Bắc, đã đáp ứng được nhu cầu thị trường tiêu dùng và mang lại hiệu quả cao cho người sản xuất.

Abstract

Recently, the demand for potted pinks has been reamarkably increased in Vietnam, therefore, the selection of pink cultivar suitable for pot production was carried out by the Fruit and Vegetable Research Institute during the period of 2011-2015. One potted pink variety named CC-01 was selected. The CC-01 cultivar produced flowers of dark red color, vigor vegetative growth and development (>85% of cutting survival, 75 days of growth and development), high rate of flower bud sprouting and flowering (40-45 flowers/pot), and low ratio of pest and disease infection, suitable for ecological conditions of the North, meeting demand of market and bringing high profit for the producers.

Từ khoá / Keywords

Hoa cẩm chướng
trồng chậu
khảo nghiệm giống
tuyển chọn
sinh trưởng phát triển
Dianthus
potted dianthus
varietal test