KẾT QUẢ PHỤC TRÁNG GIỐNG LÚA HUYẾT RỒNG TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Xem các bài khác
Số trang của bài
16-22
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ PHỤC TRÁNG GIỐNG LÚA HUYẾT RỒNG TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tên tác giả
Tạ Hồng Lĩnh, Phạm Văn Tính, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Trường Giang
Category
Monthly Journal
Title

Purification of Huyet rong rice variety in Trieu Phong district, Quang Tri province

Author
Ta Hong Linh, Pham Van Tinh, Nguyen Phi Long, Nguyen Thanh Tuan, Le Truong Giang
Tóm tắt

Trong các giống lúa đặc sản đang được gieo trồng tại tỉnh Quảng Trị thì giống lúa Huyết rồng hiện đang được ưu chuộng nhất. Giống lúa Huyết rồng là giống lúa tẻ, được canh tác trên đất ngập mặn ven biển tại huyện Triệu phong, tỉnh Quảng Trị. Quá trình phục tráng giống lúa Huyết rồng được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020. Kết quả theo dõi và đánh giá các tính trạng và các yếu tố cấu thành năng suất trên đồng ruộng của 500 dòng lúa Huyết rồng đã chọn được 120 dòng (có thời gian trỗ và chín cùng ngày) dùng cho việc đánh giá các tính trạng chính trong phòng. Từ 120 dòng (G0) sau khi đánh giá các tính trạng trong phòng đã chọn được 30 dòng có cùng thời gian sinh trưởng 80 ngày, cùng thời gian trỗ, có sự đồng đều về các yếu tố cấu thành năng suất. Tiếp tục đánh giá 30 dòng (G1) và chọn được 10 dòng để so sánh và nhân dòng thế hệ G2. Từ 10 dòng (G2), chọn lọc được 5 dòng, sau đó hỗn dòng tạo giống SNC với số lượng 320 kg, nguồn hạt siêu nguyên chủng được Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống, Sản phẩm cây trồng Quốc gia kiểm định, kiểm nghiệm và cấp chứng nhận đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn Quốc gia về quy trình sản xuất hạt giống cây trồng tự thụ phấn (TCVN 12181:2018)

Abstract

Among the special rice varieties being grown in Quang Tri province, Huyet Rong is currently the most preferred. It is a non-glutinous rice variety cultivated in coastal area of Trieu Phong district, Quang Tri province. The activity of restoring Huyet Rong rice was carried out from 2017 to 2020. After evaluating 500 Huyet Rong lines in the field for its growth, development and yield components, 120 Huyet Rong lines (with the same flowering and maturing day) were selected for further laboratory evaluation; then, 30 lines with the same total growth duration (180 days), flowering time, and uniformity in yield components were chosen for next growing season. After evaluation of 30 lines (G1), 10 promising lines were selected for line comparison and multiplication for next growing season (G2). The best 5 lines which were selected from 10 line (G2) and the seeds of these 5 lines were mixed to get 320 kg which were tested and certified as registered seeds by the National Center for Seed Testing and Plant Products based on the Technical procedure for self-pollination seed production (TCVN 12181:2018).

Từ khoá / Keywords

Giống lúa Huyết Rồng
lúa đặc sản
phục tráng
hạt giống siêu nguyên chủng
Huyet Rong rice variety
purification
speciality rice
registered seeds