KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ SẢN XUẤT THỬ GIỐNG NGÔ LAI CHO VÙNG THÂM CANH

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-10
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ SẢN XUẤT THỬ GIỐNG NGÔ LAI CHO VÙNG THÂM CANH

Tên tác giả
Mai Xuân Triệu , Nguyễn Tiến Trường , Bùi Văn Hiệu, Vũ Duy Tuấn, Mai Thị Tuyết, Đỗ Việt Tiệp
Category
Monthly Journal
Title

Result of hybrid maize breeding and trial production for intensive cultivation area

Author
Mai Xuan Trieu, Nguyen Tien Truong, Bui Van Hieu Vu Duy Tuan, Mai Thi Tuyet, Do Viet Tiep
Tóm tắt

Đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai cho vùng thâm canh” được thực hiện từ năm 2011 - 2015, trong 5 năm đã đạt được những kết quả như sau: Tạo mới được 50 dòng đời S6 – S8 có độ đồng đều cao về hình thái, thuộc nhóm chín trung bình. Xác định được 10 dòng ngô triển vọng C1468, E39, PA33, TRD431, KH664, TRD21, TRD9491, TRD671, C89N, G1237 có năng suất và khả năng kết hợp tốt. Chọn tạo được 4 giống ngô lai LVN111, LVN102, VN595 và LVN62 có tiềm năng năng suất 10-12 tấn/ha cho sản xuất; LVN111, LVN102 được công nhận là giống mới và VN595, LVN62 được công nhận sản xuất thử. Kết quả của đề tài nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai cho vùng thâm canh đã góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho người trồng ngô trên toàn quốc.

Abstract

The project “Research on breeding hybrid maize for intensive cultivation” was implemented during 2011-2015 with results as following: Developed 50 new S6-S8 maize lines with high uniformity of morphological traits and medium maturity;10 promising inbred lines were identified with high yield and combining ability as C1468, E39, PA33, TRD431, KH664, TRD21, TRD9491, TRD671, C89N and G1237;4 maize hybrids with yield potential (10- 12 tons/ha) were selected, of which LVN111 and LVN102 were officially recognized as new varieties and two other varieties (VN595, LVN62) were for trial production.Thus, with gained results, this project has partly contributed into an increase in grain yield and economic efficiency for maize growers nationwide.

Từ khoá / Keywords

ngô lai
năng suất cao
thâm canh ngô
Hybrid maize
high yield
maize intensive cultivation