• KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG ĐÀO NHẬP NỘI TẠI CÁC TIỂU VÙNG ÔN ĐỚI KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG ĐÀO NHẬP NỘI TẠI CÁC TIỂU VÙNG ÔN ĐỚI KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
22-28
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG ĐÀO NHẬP NỘI TẠI CÁC TIỂU VÙNG ÔN ĐỚI KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Tên tác giả
Đỗ Sỹ An, Nguyễn Quốc Hùng
Category
Monthly Journal
Title

Adaptation testing of some introduced peach varieties in subtemperate ecosites of Northern mountainous regions

Author
Do Sy An, Nguyen Quoc Hung
Tóm tắt

Đào là một trong số các cây ăn quả chính ở các vùng có khí hậu ôn đới thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc và hiện đang được quan tâm phát triển. Thông qua con đường nhập nội, các giống đào: Flora prince (Mỹ), Vân Nam (Trung Quốc), Ha Ku To (Nhật Bản), Floradawn (Mỹ) và giống đào chín sớm ĐCS1 đã được đưa vào trồng khảo nghiệm tại các điểm Sa Pa - Lào Cai, Sìn Hồ - Lai Châu, Đồng Văn - Hà Giang từ năm 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các giống đào khảo nghiệm đều có khả năng sinh trưởng khỏe, ra hoa đậu quả tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên của các vùng khí hậu ôn đới, đặc biệt là giống Flora Prince nhập nội từ Mỹ. Thời gian thu hoạch quả của các giống khác nhau trong đó giống Flora Prince cho thu hoạch sớm nhất, tương tự như giống đào chín sớm ĐCS1. Khối lượng trung bình quả đạt được lớn nhất ở giống Flodadawn (91,3 - 101,3 gam). Ở năm thứ 3 sau trồng, năng suất thu được của các giống đạt được từ 5,1 kg quả/cây ở giống Ha Ku Tô tại điểm trồng Sìn Hồ - Lai Châu đến 7,56 kg quả/cây ở giống Flora prince tại điểm trồng Sa Pa - Lào Cai. Giống Ha Ku To chất lượng quả ngon, mã quả đẹp, tuy nhiên giống lại có năng suất thấp, thời gian bảo quản ngắn và bị ruồi đục quả gây hại nặng. Trong các giống khảo nghiệm, giống Flora Prince có khả năng sinh trưởng khỏe, thời gian bắt đầu cho thu hoạch quả sớm và có tiềm năng cho năng suất cao, rất có triển vọng bổ sung vào cơ cấu các giống đào trồng cho các vùng trồng cây ăn quả ôn đới tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Abstract

Peach is one of the major fruit crops grown in temperate regions of Northern mountainous provinces of Vietnam which has been recently paid great attention by local governors. With the aim of screening adaptable varieties to be introduced into fruit production areas, a study on the evaluation of introduced peach cultivars was conducted in some subtemperate ecosites of Northern mountainuos regions e.g Sapa, Lao Cai, Sin Ho-Lai Chau and Dong Van-Ha Giang where temperate climate was available. Results showed that the tested peach varieties were healthy at good flowering and fruit setting, adaptability in the natural conditions of temperate regions, especially Flora Prince variety. Harvesting times were different from cultivar to cultivar in which the earliest harvest was reported with Flora Prince cultivar, similar to the early ripening varietty DCS1. The highest average fruit weight was observed at Floradawn (91.3 to 101.3 gr). At 3 years after planting, the tree fruit yield of the tested varieties were ranged from 5.1 kg (Ha Ku To grown in Sin Ho - Lai Chau) to 7.56 kg (Flora Prince grown in Sapa - Lao Cai). Ha Ku To variety had good fruit quality, nice fruit appearance, but low yield, short shelf life products and seriously damaged by fruit fly. Generally, Flora Prince was considered to be a promising variety in terms of good growth, high yield and acceptable quality that need to be deeply studied before introducing to large scale production.

Từ khoá / Keywords

Cây ăn quả ôn đới
trồng khảo nghiệm
giống đào Flora prince
thu hoạch sớm
tỉnh Lào Cai
Temperate fruit crop
testing
Flora Prince
early harvesting
Lao Cai