KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA THƠM CHẤT LƯỢNG BT09 Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
75-80
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA THƠM CHẤT LƯỢNG BT09 Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Dũng, Lê Quốc Thanh
Category
Monthly Journal
Title

Result of testing rice variety BT09 in Northern provinces

Author
Nguyen Xuan Dung, Le Quoc Thanh
Tóm tắt

Kết quả khảo nghiệm BT09 tại các tỉnh phía Bắc cho thấy: BT09 có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, 120-125 ngày trong vụ Xuân, 100-105 ngày trong vụ Mùa, và 95-100 ngày trong vụ Hè Thu (ngắn hơn giống BT7 đối chứng từ 7-10 ngày). Dạng hình cây gọn, thân to khỏe, đứng, bộ lá xanh nhạt, khả năng sinh trưởng phát triển và độ thuần tốt. Trong điều kiện đồng ruộng, giống BT09 ít nhiễm bệnh đạo ôn và khô vằn, kháng khá với rầy nâu và bạc lá, cứng cây chống đổ tốt hơn BT7. Năng suất trung bình đạt 55-60 tạ/ha trong vụ Mùa và 60-65 tạ/ha vụ Xuân, nếu thâm canh tốt có thể đạt 70 tạ/ha, trong cung điều kiện canh tác năng suất của giống BT09 luôn cao hơn giống BT7 (đối chứng) từ 13-14%. BT09 là giống có chất lượng gạo cao, hạt gạo dài (6,47 mm), trong, ít bạc bụng; Cơm mềm không nát như cơm BT7, vị đậm, trắng bóng và thơm. Với ưu điểm của giống BT09 là có năng suất, chất lượng tốt và thời gian sinh trưởng (TGST) ngắn ngày vì vậy phù hợp cho sản xuất lúa hàng hoá tại các tỉnh phía Bắc trên chân đất gieo cấy 2 vụ lúa (Xuân muộn + Mùa sớm) + vụ Đông ở Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), và vụ Đông Xuân + Hè Thu ở các tỉnh Bắc Trung bộ.

Abstract

The result of testing rice variety BT09 in Northern areas showed that BT09 had a short growth duration which was 120-125 days in Spring season, 100-105 days in Summer season and 95-100 days in Summer-Autumn season (with 7-10 days shorter than that of control BT7). The plant shape was compact with strong, straight and healthy stem, pale green foliage, good development capacity and purity. In field conditions, BT09 was less infected by blast and sheath blight, fairly resistant to brown plant hopper and leaf blight, and even better than BT7 in terms of anti lodging. The average yield reached 55-60 quintals/ha during in Summer season and 60-65 quintals/ha in Spring and it could reach up to 70 quintals/ ha in the case of extensive cultivation. The yield of BT09 was 13-14% higher than that of variety BT7 (control) under the same conditions. BT09 was of high-quality seeds, long grain (6.47 mm), transparent and less white belly. The grain was softer than BT7’s, strong-flavor, aromatic and glazingly white. BT09 had many advantages such as high yield, quality and short growth duration, which was suitable for rice production as commodity in the Northern provinces during 2 seasons of cultivation lands (late Spring and early Summer season), Winter season in Red River Delta, Winter-Spring and Summer-Autumn season in Northern Central provinces.

Từ khoá / Keywords

BT09
ngắn ngày
Chất lượng
sản xuất hàng hoá
BT09
short duration
high quality
commodity production