• KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA NẤM Botrytis cinerea Pers. GÂY BỆNH THỐI XÁM TRÊN HOA THƯỢC DƯỢC (Dahia pinnata Cav.) TẠI VIỆT NAM

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA NẤM Botrytis cinerea Pers. GÂY BỆNH THỐI XÁM TRÊN HOA THƯỢC DƯỢC (Dahia pinnata Cav.) TẠI VIỆT NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
87-92
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA NẤM Botrytis cinerea Pers. GÂY BỆNH THỐI XÁM TRÊN HOA THƯỢC DƯỢC (Dahia pinnata Cav.) TẠI VIỆT NAM

Tên tác giả
Mai Văn Quân, Dương Thị Nguyên
Category
Monthly Journal
Title

Identification and biological characteristics of Botrytis cinerea Pers. causing gray mold on dahlia (Dahia pinnata Cav.) in Vietnam

Author
Mai Van Quan, Duong Thi Nguyen
Tóm tắt

Botrytis cinerea là tác nhân gây bệnh thối xám trên nhiều loại cây trồng khác nhau tại Việt Nam. Trong nghiên cứu này, 15 mẫu nấm phân lập từ cây hoa thược dược (Dahia pinnata Cav.) bị bệnh thối xám trồng tại Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc. Kết quả phân loại dựa vào đặc điểm và kích thước bào tử đã ghi nhận tất cả 15 nguồn nấm đều thuộc nấm Botrytis cinerea. Phản ứng PCR với cặp primer đặc hiệu C729+/C729- đã khuếch đại sản phẩm PCR với kích thước khoảng 730 bp từ tất cả các nguồn nấm. Kết quả giải trình tự gen và phân tích cây phả hệ đã khẳng định nấm B. cinerea Pers. là tác nhân gây bệnh thối xám trên hoa thược dược. Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm B. cinerea Pers. trên các loại môi trường, điều kiện nhiệt độ và thời gian chiếu sáng khác nhau cho thấy có sự khác nhau về khả năng phát triển của sợi nấm, sản sinh bào tử và hình thành hạch nấm. Trong 4 loại môi trường, nấm phát triển mạnh nhất trên môi trường BĐ; tuy nhiên, nấm hình thành nhiều loại hạch nấm lớn sau 3 ngày trên môi trường Czapek. Trên môi trường PDA nấm chỉ hình thành bào tử ở nhiệt độ 15o C sau 8 ngày nuôi cấy. Nấm phát triển tốt ở điều kiện tối hoàn toàn và 12 giờ sáng xen kẽ 12 giờ tối. Nấm chỉ sản sinh bào tử trong điều kiện sáng hoàn toàn.

Abstract

Botrytis cinerea is an important pathogen that causes gray mold different crops in Vietnam. In present study, a total of 15 isolates were isolated from dahlia (Dahia pinnata Cav.) in Northern midland mountainous and the Red River delta. The morphological characterization was based on conidiophore and conidial length; and the results indicated that all isolates belonged to morph species Botrytis cinerea Pers. PCR with specific primer pair C729+/ C729- amplified DNA fragments of about 730 bp from all isolates. The DNA sequencing and phylogenetic analysis confirmed that B. cinerea was the causal agent of gray mold disease on dahlia. Using medium plate culture method, the effect of various culture conditions on mycelium growth, sporulation, sclerotia formation of dahlia B. cinerea was detected. Among 4 media, the mycelium cultured on BĐ medium growed fastest with the production of gray mycelium and dense colonies; however, the highest number of big sclerotia was formed on Czapek 3 days after incubation. The optimum temperature for mycelium growth and sporulation of dahlia B. cinerea was 15o C on PDA medium. The optimum lighting conditions for mycelium growth was fluorescent light with alternating cycles of 12 hours light and 12 hours darkness; and the continous light was optimum condition for sporulation of the fungus.

Từ khoá / Keywords

Botrytis cinerea
bệnh thối xám
Dahia pinnata Cav.
Botrytis cinerea
gray mold
Biological characteristics
Dahia pinnata Cav.