• KẾT QUẢ CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA CỰC NGẮN NGÀY ANS2 CHO VÙNG SINH THÁI NAM TRUNG BỘ

KẾT QUẢ CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA CỰC NGẮN NGÀY ANS2 CHO VÙNG SINH THÁI NAM TRUNG BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-8
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LÚA CỰC NGẮN NGÀY ANS2 CHO VÙNG SINH THÁI NAM TRUNG BỘ

Tên tác giả
Nguyễn Thị Huyền , Tạ Thị Huy Phú , Phạm Văn Nhân, Trần Đào Anh Thiện , Nguyễn Thị Như Thoa, Trần Thị Mai, Hồ Lệ Quyên, Lưu Văn Quỳnh
Category
Monthly Journal
Title

Breeding and testing short duration rice variety ANS2 for Southern Central region of Viet Nam

Author
Nguyen Thi Huyen, Ta Thi Huy Phu, Pham Van Nhan, Tran Đao Anh Thien, Nguyen Thi Nhu Thoa, Tran Thi Mai, Ho Le Quyen, Luu Văn Quynh
Tóm tắt

Giống lúa ANS2 được chọn lọc phả hệ từ tổ hợp lai OM5472/KDĐB. Giống lúa ANS2 đã qua khảo nghiệm tác giả, khảo nghiệm VCU từ vụ ĐX2014 đến ĐX2015. Kết quả khảo nghiệm VCU, năng suất ANS2 cao và không khác biệt với giống lúa KDĐB đạt từ 64-77 tạ/ha. Khảo nghiệm sản xuất, năng suất ANS2 vượt HT1 tới 12,9%, vượt ĐV108 từ 6-21,8% tùy theo điểm và vượt ML48 từ 3,2-12,6%. Theo kết quả khảo nghiệm của tác giả, giống lúa ANS2 có thời gian sinh trưởng 89 ngày (vụ Hè Thu), thuộc nhóm giống lúa cực sớm. Tùy theo thời vụ, chiều cao của ANS2 93 cm, chiều dài bông từ 23 cm, tổng số hạt/bông trên 200 hạt, tỷ lệ lép < 12%, khối lương 1.000 hạt 19 gam, hạt nhỏ nhưng dài 6,8 mm. Chất lượng gạo cao, cơm ngon và dẻo, amylose 14,32%, độ bền gel 88 mm. ANS2 kháng rầy nâu cấp 3-5 và kháng bệnh đạo ôn cấp 1-3. ANS2 thích hợp vụ Đông Xuân, Hè Thu và các vụ gieo trễ trên chân đất vàn và vàn cao các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ.

Abstract

The rice variety ANS2 was selected by pedigree method from the OM5472/KDĐB cross combination. Breeder and VCU testing was carried out during the period of 2014 - 2015 in 3 provices as Quang Nam, Quang Ngai and Ninh Thuan. The results of VCU testing showed that the yield of variety ANS2 was as high as that of long duration rice variety KDDB and reached 6.4-7.7 tons/ha. The yield of variety ANS2 was over 12.9% and 6-21.8% higher than the yield of variety HT1 and variety DV108, respectively, in production testing. The results of breeder testing showed that the growth duration of ANS2 was 89 days in Summer - Autumn season. Plant height of ANS2 was about 93 cm; 23 cm of panicle lenght; the average number of total grains/panicle was 200; the ratio of unfilled grains was less than 12%; the weights of 1000 seeds was 19.9 gr. The grain was long, cooking quality was very good and amylose was at 14.32%. The ANS2 was resistant to BPH from 3-5 score and to blast disease from 1-3 score. The ANS2 was suitable for Winter-Spring, Summer-Autumn seasons in Southern Central region.

Từ khoá / Keywords

chọn tạo giống lúa
chọn lọc phả hệ
giống lúa cực sớm
giống lúa ANS2
rice breeding
pedigree selection
short duration
ANS2 rice variety