KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN LVN883

Xem các bài khác
Số trang của bài
15-20
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN LVN883

Tên tác giả
Nguyễn Tiến Trường, Mai Xuân Triệu
Category
Monthly Journal
Title

Breeding of hybrid maize LVN883

Author
Nguyen Tien Truong, Mai Xuan Trieu
Tóm tắt

Giống ngô lai đơn LVN883 là giống ngô lai do Viện Nghiên cứu Ngô chọn tạo. Giống có thời gian sinh trưởng 104 – 110 ngày ở các tỉnh phía Bắc và 90 – 95 ngày ở các tỉnh phía Nam tùy theo mùa vụ. LVN883 cho năng suất cao và ổn định ở các vùng sinh thái trên cả nước, tiềm năng năng suất đạt 90 – 100 tạ/ha. LVN883 được phát triển từ tổ hợp lai D17 x D27 trong đó dòng D17 được chọn tạo từ giống ngô lai YAHANG505 của Trung Quốc và dòng D27 được chọn tạo từ giống ngô lai thương mại NK4300.

Abstract

LVN883 was a single cross hybrid maize variety which was developed by the Maize Research Institute from the combination of D17 x D27. LVN883 was early maturing hybrid (104 to 110 days in northern provinces and 90 to 95 days in southern provinces depending on the season) and had the medium plant height, big ear in shape, durable green leaf, good tolerance, wide adaptation. The yield was stable and high which reached 90 – 100 quintals per hectare. LVN883 is a promising hybrid maize variety for production in all maize areas.

Từ khoá / Keywords

LVN883
giống ngô lai chín sớm
năng suất cao
thích nghi rộng
LVN883
early maturing hybrid maize
high yield
wide adaptation