• KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG KHOAI SÁP MDH.01 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG KHOAI SÁP MDH.01 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
30-37
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG KHOAI SÁP MDH.01 CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Tên tác giả
Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Trần Tiến Dũng, Hồ Sĩ Công, Nguyễn Kim Hoa, Nguyễn Trung Bình
Category
Monthly Journal
Title

Result of the selection of taro variety MDH.01 in southern coastal central and highland of Vietnam

Author
Abstract

The taro variety MDH.01 with high quality and yield and free - disease has been selected, having the yield of 24.03 tons/ ha in Phuyen and 27.88 tons/ha in Gialai province (higher than the control of 37.7 - 42.9%). It has the growth duration of 9 - 9.5 months, high bulb rate.

Từ khoá / Keywords

MDH.01
taro
Variety selection
Xanthosoma sagittifolium
Southern Coastal Central and highland of Vietnam.