KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐTDH.02 CHO VÙNG SINH THÁI TÂY NGUYÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
60-64
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐTDH.02 CHO VÙNG SINH THÁI TÂY NGUYÊN

Tên tác giả
Hoàng Minh Tâm, Hồ Huy Cường, Lưu Văn Quỳnh, Mạc Khánh Trang, Cái Đình Hoài, Đỗ Thị Xuân Thuỳ, Đặng Bá Đàn, Lê Văn Phi
Category
Monthly Journal
Title

Result of breeding ĐTDH.02 soybean for central highland

Author
Abstract

The ĐTDH.02 soybean variety was selected from the hybrid combination MTĐ.176 x Melrose. The ĐTDH.02 variety has growth duration from 81 to 88 days in central highland, number of branches on tree from 1,3 to 3,9, number of main stem nodes from 11 to 13, violet flowers, yellow seeds, ovate leaves and weight of 1.000 seeds from 175 to 185g. The ĐTDH.02 soybean variety can reach yield of seeds from 24,5 to 30,1 quintals per ha in the central highland Vietnam.

Từ khoá / Keywords

Soybean
ĐTDH.02
Taynguyen.