KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG CÀ PHÊ VỐI LAI TRS1

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-8
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG CÀ PHÊ VỐI LAI TRS1

Tên tác giả
Đinh Thị Tiếu Oanh , Nguyễn Thị Thanh Mai, Chế Thị Đa, Nguyễn Đình Thoảng, Nông Khánh Nương, Lại Thị Phúc, Vũ Thị Danh , Đào Hữu Hiền
Category
Monthly Journal
Title

Results of study on new robusta coffee variety – TRS1 (TRS1 Robusta coffee synthesis variety)

Author
Dinh Thi Tieu Oanh, Nguyen Thi Thanh Mai, Che Thi Da, Nguyen Dinh Thoang, Nong Khanh Luong, Lai Thi Phuc, Vu Dinh Danh, Dao Huu Hien
Tóm tắt

Trong những năm gần đây, hầu hết các giống cà phê vối đã được công nhận đều là các dòng vô tính. Mặc dù đây là những giống có năng suất cao và chất lượng tốt vượt trội so với giống cũ, tuy nhiên giá thành sản xuất cây giống còn khá đắt đỏ và hệ số nhân giống thấp do phải nhân bằng phương pháp vô tính (ghép). Để khắc phục nhược điểm trên, thời gian qua, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Viện KHKT NLN Tây Nguyên) đã chú trọng nghiên cứu sản xuất giống hạt lai đa dòng từ những dòng bố mẹ tốt. Kết quả đã tạo được giống cà phê vối lai TRS1 (từ 4 dòng vô tính chọn lọc TR4 , TR9 , TR11, TR12), đây là giống có năng suất và chất lượng khá cao. Năng suất trung bình của giống lai tại các vùng sản xuất thử tăng so với giống đại trà 50,2% và đạt trung bình 4,31 tấn nhân/ha. Giống TRS1 có khối lượng 100 nhân đạt trung bình 19,1 g, tăng so với giống đại trà 25,4%; hạt trên sàng 16 (loại hạt R1) đạt trung bình 85,3%, tăng 27,7% so với giống đại trà; tỷ lệ tươi nhân đạt trung bình 4,6. Tỷ lệ cây nhiễm bệnh gỉ sắt thấp, chiếm khoảng 7,2%. Giống TRS1 có hệ số nhân giống nhanh, giá thành thấp, có thể đáp ứng đủ nhu cầu tái canh cà phê tại Việt Nam trong thời gian tới. Giống cà phê vối lai TRS1 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức theo quyết định số 4539/QĐ-BNN-TT ngày 5/11/2015.

Abstract

In recent years, new Robusta coffee varieties have been cloned. Though these varieties had high yield and good quality, but they were propagated by grafting. To solve this problem, the study strategy of WASI was focused on research of hybrid seeds of multilines from elite parents. As the result, new TRS1variety was selected from crossing of those candidate coffee clones (clones: TR4, TR9, TR11, TR12). TRS1 coffee variety had high yield and good quality. The yield of TRS1 was higher 50.2% than that of old varieties (control), average yield was 4.31 tons/ha in all experiment areas. One hundred beans weighted 19.1 gram, increasing 25.4% compared with the control. The ratio of coffee beans on screen of N0 16 (6.3 mm) was 85.3%, increased 27.7% comparing with that in mass production; ratio of beans was 4.6 and less leaf rust diseases. The coefficient of multiplication of TRS1 was high and therefor, the cost price was low and could be satisfied for coffee replanting in Vietnam. This variety also improves productivity and quality of Vietnamese coffee in the world market. TRS1 Robusta coffee variety was recognized under the Decision No 4539/ QĐ-BNN-TT on November 05, 2015 of Department of Crop Production.

Từ khoá / Keywords

Cà phê vối
tổng hợp
Giống
năng suất
Chất lượng
Robusta coffee
synthesis
variety
yield
quality