KẾT QUẢ CHỌN LỌC, KHẢO NGHIỆM GIỐNG BÔNG THUẦN NH16-20

Xem các bài khác
Số trang của bài
19-24
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN LỌC, KHẢO NGHIỆM GIỐNG BÔNG THUẦN NH16-20

Tên tác giả
Nguyễn Văn Sơn , Đặng Minh Tâm, Nguyễn Văn Chính , Phạm Trung Hiếu, Lê Minh Khoa , Phạm Thị Diệp , Trần Thị Thảo , Huỳnh Thị Thái Hoà , Phan Hồng Hải
Category
Monthly Journal
Title

Result of selecting and testing of inbred cotton variety NH16-20

Author
Nguyen Van Son, Dang Minh Tam, Nguyen Van Chinh, Pham Trung Hieu, Le Minh Khoa, Pham Thi Diep, Tran Thi Thao, Huynh Thi Thai Hoa, Phan Hong Hai
Tóm tắt

Giống bông thuần NH16-20 do Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố chọn lọc từ năm 2013 - 2017. NH16-20 là giống thuần, chín trung bình có thời gian sinh trưởng từ gieo đến 50% số cây có quả đầu tiên nở 105 ngày; giống mang đặc tính quý như: kháng sâu xanh đục quả cao, quả to (khối lượng quả 5,9 - 6,1 g), tỷ lệ xơ khá (> 40%); năng suất bông hạt trung bình 20,0 - 24,0 tạ/ha; chất lượng xơ đạt cấp I tiêu chuẩn ngành (chiều dài > 30 mm; độ bền > 30 g/tex và độ mịn 4,0 - 4,6 M). Giống bông thuần NH16-20 có khả năng thích ứng rộng ở các vùng trồng bông chính của Việt Nam như Tây Nguyên, Tây Bắc, Duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ.

Abstract

The inbred cotton variety NH16-20 was selected by Nha Ho Research Institute for Cotton and Agricultural Development, from 2013 to 2017. The growth duration of this inbred cotton variety NH16-20 varied about 105 days, big boll (boll weight was 5.9- 6.1 g), high seed cotton yield (2.0- 2.4 tons/ha), high fiber percentage (> 40%); the quality of fibers meets grade I standard of Vietnam textile and garment industry (length fiber > 30 mm, strength fiber > 30 g/tex and fineness 4.0 - 4.6 M). The inbred cotton variety NH16-20 was resistant to bollworm and wide adaptation to the Central Highland, Northwest, Southern Coastal Central and Southeastern regions of Vietnam.

Từ khoá / Keywords

Giống bông thuần NH16-20
thời gian sinh trưởng
năng suất
kháng sâu xanh
Inbred cotton variety NH16-20
growth duration
yield
resistance to bollworm