• ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG TẠO HẠT LAI (F1) CỦA HAI DÒNG BỐ, MẸ NGÔ ĐƯỜNG TỰ PHỐI ĐỜI S7 TẠI HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG TẠO HẠT LAI (F1) CỦA HAI DÒNG BỐ, MẸ NGÔ ĐƯỜNG TỰ PHỐI ĐỜI S7 TẠI HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
20-26
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG TẠO HẠT LAI (F1) CỦA HAI DÒNG BỐ, MẸ NGÔ ĐƯỜNG TỰ PHỐI ĐỜI S7 TẠI HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN

Tên tác giả
Nguyễn Phương, Vũ Quốc Trưởng
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords