• ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA NGUỒN GEN SÂM BỐ CHÍNH (Abelmoschus sagittifolius)

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA NGUỒN GEN SÂM BỐ CHÍNH (Abelmoschus sagittifolius)

Xem các bài khác
Số trang của bài
32-39
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA NGUỒN GEN SÂM BỐ CHÍNH (Abelmoschus sagittifolius)

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Nam, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thúy, Đinh Bá Hòe, Đinh Thị Thu Trang
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of agrobiological characteristics of Bo Chinh herb (Abelmoschus sagittifolius) germplasm

Author
Nguyen Xuan Nam, Pham Thanh Huyen, Nguyen Thi Thuy, Dinh Ba Hoe, Dinh Thi Thu Trang
Tóm tắt

Sâm Bố Chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.), là một loại thảo dược quý với khả năng thích nghi và phân bố rộng. Ở các vùng sinh thái khác nhau, kiểu hình sinh trưởng cũng như đặc điểm hình thái của các nguồn gen thu thập là khác nhau, tuy nhiên vẫn mang các đặc điểm chung của loài sâm Bố Chính. Sau 2 năm đánh giá sinh trưởng, phát triển sơ bộ lựa chọn được mẫu nguồn gen AS04 thu thập tại Quảng Bình là mẫu giống triển vọng có năng suất cao (3,7 tấn/ha), khả năng chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Mẫu nguồn gen AS04 được tiếp tục đánh giá, chọn lọc vào giai đoạn tiếp theo nhằm mục tiêu chọn lọc được mẫu giống chất lượng cho sản xuất dược liệu sâm Bố Chính tại Đăk Lăk và các tỉnh Tây Nguyên có điều kiện tương tự.

Abstract

Bo Chinh germplasm (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.) is a precious herb with adaptive ability and wide distribution. The growth type as well as the morphological characteristics of collected Abelmoschus sagittifolius germplasms are varied in different ecological regions, but having the common characteristics of the species. After 2 years of growth and development evaluation, the accession AS04 collected in Quang Binh province was considered to be promising with high yield (3.7 tons / ha), good resistance to unfavorable conditions. The AS04 accession is used for further evaluation in order to select the quality seed for the production of Bo Chinh ginseng medicinal herbs in Dak Lak and the Central Highlands provinces with similar conditions.

Từ khoá / Keywords

Sâm Bố Chính
đặc điểm nông sinh học
vùng sinh thái
Bo Chinh herb
Agrobiological characteristics
ecological region