• ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH CỦA QUẢ BÍ ĐỎ QUỲNH LƯU

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH CỦA QUẢ BÍ ĐỎ QUỲNH LƯU

Xem các bài khác
Số trang của bài
12-19
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH CỦA QUẢ BÍ ĐỎ QUỲNH LƯU

Tên tác giả
Nguyễn Thị Tâm Phúc, Vũ Linh Chi , Trịnh Thùy Dương, Vương Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hằng, Đoàn Minh Diệp
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of fruit quality and shelf life of Quynh Luu pumpkin variety after harvest

Author
Nguyen Thi Tam Phuc, Vu Linh Chi, Trinh Thuy Duong, Vuong Thi Anh Tuyet, Nguyen Thi Thu Hang, Nguyen Thi Hang, Đoan Minh Diep
Tóm tắt

Bí đỏ Quỳnh Lưu là giống địa phương được sử dụng làm nguồn thực phẩm phổ biến trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nghiên cứu này được thực hiện trên quả thu hoạch ở độ chín già (55 - 60 ngày sau khi đậu quả) với mục đích đánh giá chất lượng và khả năng bảo quản của giống bí đỏ này. Kết quả cho thấy quả bí đỏ được ưa thích về hình dạng, khối lượng cũng như độ dày, màu sắc và mùi vị thịt quả. Thịt quả có chất lượng tốt với độ brix 10,7; hàm lượng chất khô 14,7%; hàm lượng đường tổng số 6,9%; hàm lượng vitamin C 8,8 mg/100 g và hàm lượng β-caroten 7,9 mg/100 g. Bên cạnh đó, quả già có khả năng bảo quản tốt, khi được tồn trữ ở điều kiện thường trong tháng, quả giữ được chất lượng ổn định với tỷ lệ tổn thất là 12,2%, thấp hơn gần 4 lần so với giống bí đỏ hạt đậu, là giống hiện nay đang được trồng rộng rãi.

Abstract

Quynh Luu pumpkin is a local variety used as a food source in Quynh Luu district, Nghe An province of Vietnam. This study was conducted to evaluate the fruit quality and storage ability of ripened fruits (harvested 55 - 60 days after fruit setting). The results showed that Quynh Luu pumpkin was preferred in terms of shape, weight of fruits as well as thickness, color, and flesh taste. Fruit flesh had good quality with Brix of 10.7, dry matter content of 14.7%, total sugar content of 6.9%, vitamin C content of 8.8 mg/100 g, and β-carotene content of 7.9 mg/100 g. Besides, the ripened fruits had long shelf life when stored under normal conditions for 2 months, the fruit keeps its quality stable with a loss rate of 12.2%, nearly 4 times lower than that of Bi do hat dau pumpkin, a widely grown variety.

Từ khoá / Keywords

Bí đỏ Quỳnh Lưu
Chất lượng
khả năng bảo quản
Quynh Luu pumpkin variety
quality
storage ability