• CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM NẤM XANH Metarhizium anisopliae ĐỂ PHÒNG TRỪ RẦY NÂU HẠI LÚA

CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM NẤM XANH Metarhizium anisopliae ĐỂ PHÒNG TRỪ RẦY NÂU HẠI LÚA

Xem các bài khác
Số trang của bài
83-87
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM NẤM XANH Metarhizium anisopliae ĐỂ PHÒNG TRỪ RẦY NÂU HẠI LÚA

Tên tác giả
Trần Văn Huy, Phạm Văn Nhạ , Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Mạnh Cường, Vũ Xuân Trung , Phạm Việt Hồng, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Trường Phi
Category
Monthly Journal
Title

Improving production technology of ometar Metarhizium anisopliae preparation for brown backed rice plant hopper prevention

Author
Tran Van Huy, Pham Van Nha, Nguyen Thi Nga, Nguyen Manh Cuong, Vu Xuan Trung, Pham Viet Hong, Le Thi Thu Hien, Nguyen Truong Phi
Tóm tắt

Chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ nấm xanh Metarhizium anisopliae có nhiều tiềm năng trong phòng trừ rầy nâu hại lúa. Tuy nhiên, để phát triển thương mại hóa trên thị trường, sản phẩm cần phải cải tiến về tạo dạng sử dụng. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ thuật tách bào tử tinh bằng hộp rây với mắt rây 200 µm, bổ sung bi sắt kích thước 10 mm, đã thu được lượng bào tử tinh lớn và ít tạp chất và đã phối trộn bào tử tinh với chất phụ gia PG1 tạo dạng bột thấm nước. Chế phẩm dạng mới bao gồm bào tử tinh khiết cộng chất phụ gia PG1, có hàm lượng bào tử cao trên 1010 bt/g, liều lượng sử dụng thấp 500 g/ha. Chế phẩm dễ sử dụng, có thể pha trực tiếp vào trong bình phun, không phải tách lọc, không gây tắc bình. Hiệu lực phòng trừ rầy nâu trên đồng ruộng của chế phẩm đạt 72,8%. Thời gian bảo quản chế phẩm kéo dài trên 12 tháng.

Abstract

Bioproduct of Metarhizium anisopliae shows its great potential in controlling the brown plant hopper. However, the characteristic of the final product is still need to be improved for the better commercialization. A number of pure spores was obtained based on the spore splitting technique by using screen with mesh size of 200 µm. The preparation pervious powder included pure spores with more than 1010 bt/g and PG1 addition agent, and the powder dose used was low by 500 g/ha. The preparation pervious powder can be directly dissolved inside the sprayer without any addition refinement. The 72.8% preventing effect of the preparation was achieved, furthermore, the new form of the product offered a great extension in preservation time which made the preparation keeping use within a year.

Từ khoá / Keywords

rầy nâu
nấm xanh Metarhizium anisopliae
bào tử tinh
chất phụ gia PG1
brown planthopper
Metarhizium anisopliae
spore
PG1 addition agent