BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VI KHUẨN GÂY BỆNH THỐI TRÁI MÍT SIÊU SỚM

Xem các bài khác
Số trang của bài
82-88
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VI KHUẨN GÂY BỆNH THỐI TRÁI MÍT SIÊU SỚM

Tên tác giả
Trương Quốc Việt, Lê Minh Tường
Category
Monthly Journal
Title

An initial study on bacteria causing fruit rot disease on super-early jackfruit

Author
Truong Quoc Viet, Le Minh Tuong
Tóm tắt

Ở Việt Nam, mít (Artocarpus heterophyllus) là loại cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao nên được trồng nhiều vùng sinh thái khác nhau. Bệnh thối trái mít do vi khuẩn Dickeya spp. gây ra, là một trong những bệnh hại quan trọng trên mít. Bệnh có thể xuất hiện cả trên trái non và trái trưởng thành cũng như màu nâu xuất hiện cả bên trong và trên bề mặt trái. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định đến loài các dòng vi khuẩn gây bệnh thối trái mít siêu sớm ở tỉnh Tiền Giang. Trong nghiên cứu này, các dòng vi khuẩn được xác định dựa vào đặc điểm hình thái, đặc tính sinh hóa dựa theo khóa phân loại của CABI, 2007 và triệu chứng bệnh. Kết quả cho thấy cả 15 dòng vi khuẩn đều thuộc chi Dickeya. Các dòng vi khuẩn đều có khả năng gây bệnh trên trái mít siêu sớm với triệu chứng điển hình của bệnh thối nhũn. Trình tự đoạn gene 16S rDNA của các dòng vi khuẩn thí nghiệm cũng đã được xác định và sử dụng để xây dựng giản đồ phả hệ thể hiện mối tương quan di truyền giữa chúng. Kết quả cho thấy tất cả 15 dòng vi khuẩn thí nghiệm có trình tự đoạn gene 16S rRNA với chiều dài khoảng 1.500 bp và có thể thuộc loài Dickeya fangzhongdai. Kết quả nghiên cứu này làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo nhằm góp phần tìm ra biện pháp phòng trị bệnh thối trái mít siêu sớm một cách có hiệu quả.

Abstract

Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) is one of the economically important fruit crops cultivated in Vietnam so it is grown in many different ecological regions. The fruit rot disease caused by Dickeya spp. is one of the most important problems of jackfruit. Disease symptoms can be observed as internal rot on both young and mature fruits as well as brown discoloration on the outer and inner surface of the fruit. The objective of this study was to identify the bacterial strains causing fruit rot disease on super-early jackfruit in Tien Giang province. In this study, bacterial strains were identified based on morphological and biochemical characteristics according to CABI classification, 2007 and disease symptoms. The results showed that all 15 strains belonged to the genus Dickeya. They induced typical symptoms of soft rot disease on jackfruit. The nucleotide sequences of 16S rRNA were determined and used for phylogenetic analysis.The results showed that all 15 bacterial strains tested had 16S rRNA gene sequences with a length of about 1,500 bp and belonged to the species Dickeya fangzhongdai. The results of this study will be the basis for further studies to contribute to finding the effective methods for controlling fruit rot disease on jackfruit.

Từ khoá / Keywords

Bệnh thối trái mít
Dickeya fangzhongdai
đặc điểm hình thái và sinh hóa
Fruit rot disease on jackfruit
Dickeya fangzhongdai
morphological and biochemical characteristics