• ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN Paracoccus pantotrophus LÊN HÀM LƯỢNG KHÍ ĐỘC H2S TRONG AO ƯƠNG CÁ TRA GIỐNG

ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN Paracoccus pantotrophus LÊN HÀM LƯỢNG KHÍ ĐỘC H2S TRONG AO ƯƠNG CÁ TRA GIỐNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
128-133
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHUẨN Paracoccus pantotrophus LÊN HÀM LƯỢNG KHÍ ĐỘC H2S TRONG AO ƯƠNG CÁ TRA GIỐNG

Tên tác giả
Phạm Thị Tuyết Ngân, Vương Văn Nghĩa, Trần Trung Giang, Vũ Hùng Hải
Category
Monthly Journal
Title

Effect of Paracoccus pantotrophus on H2S concentration in nursing pond of striped catfish

Author
Pham Thi Tuyet Ngan, Vuong Van Nghia, Tran Trung Giang, Vu Hung Hai
Tóm tắt

Đánh giá hiệu quả xử lý khí độc H2S trong nước của sản phẩm PondDtox® chứa vi khuẩn Paracoccus pantotrophus được thực hiện trong 5 ao ương cá tra giống tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ao đối chứng không bổ sung sản phẩm; ao thí nghiệm 2 và 3 bổ sung 150 g/1000 m3 khi ao có sự cố H2S; ao thí nghiệm 4 và 5 bổ sung định kỳ 10 ngày/lần vào tháng đầu và bổ sung 7 ngày/lần vào tháng thứ 2 và 3 với liều lượng là 150 g/1000 m3. Ao ương có diện tích 0,2 - 0,7 ha, cá tra bột sau khi nở 20 giờ được thả vào ao ương với mật độ từ 714 - 800 con/m2. Kết quả cho thấy các ao ương cá tra được bổ sung sản phẩm chứa vi khuẩn P. pantotrophus có hàm lượng H2S thấp hơn so với ao đối chứng. Thêm vào đó, tỉ lệ sống của cá tra giống khi thu hoạch cao hơn gần 50% so với ao đối chứng không bổ sung sản phẩm chứa vi khuẩn; năng suất cá và doanh thu cũng cao hơn. Đặc biệt, bổ sung vi khuẩn P. pantotrophus định kỳ vào ao ương cho hiệu quả cao hơn so với sử dụng sản phẩm khi ao có sự cố về H2S. Điều này biểu thị sử dụng sản phẩm chứa vi khuẩn P. pantotrophus đã góp phần cải thiện môi trường nước, giảm khí độc H2S và tăng hiệu quả trong ương nuôi cá tra giống.

Abstract

Efficiency of PondDtox® product containing bacteria Paracoccus pantotrophus for treating the toxic hydrogen sulfide gas (H2S) was conducted in 5 catfish (Pangasianodon hypopthalmus) nursery ponds in Co Do district, Can Tho city. The control pond without supplemented bacteria; the experimental ponds (pond 2 and 3) which were applied PondDtox® at amount of 150 g/1000 m3 when the pond had problem with H2S; the experimental ponds (pond 4 and 5) which were added with PondDtox® at a dose of 150 g/1000 m3 every 10 days at the first month and every 7 days at the second and the third month. The area of nursery ponds were from 0.2 - 0.7 ha and fish larvae of 20 days post hatching was stocked in the nursery pond at densities of 714 - 800 fish/m2. Results showed that the experimental nursery ponds supplemented with bacteria P. pantotrophus had lower H2S concentration than that of the control pond in most sampling time. Additionally, survival of fish at harvest was almost 50% higher compared to those in the control pond without supplementing bacteria. Particularly, periodic supplement of bacteria P. pantotrophus applied in the nursery ponds that gave more effectiveness than addition of bacteria when the pond had problem with H2S. These results indicated that use of product containing bacteria P. pantotrophus contributed the improvement of water environment, reduction of toxic H2S and enhanced efficiency in nursing catfish fingerlings.

Từ khoá / Keywords

Cá tra
Pangasianodon hypophthalmus
Paracoccus pantotrophus
H2S
Catfish
Paracoccus pantotrophus
H2S