• ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG, SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY SEN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG, SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY SEN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
63-69
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG, SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY SEN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Tên tác giả
Đặng Thị Phương Anh, Đặng Văn Đông
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords