ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ NÉN DẼ ĐẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA

Xem các bài khác
Số trang của bài
69-76
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ NÉN DẼ ĐẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA

Tên tác giả
Bùi Văn Hữu, Lê Văn Biển, Quan Thị Ái Liên, Ngô Quang Hiếu, Lê Hồ Minh Thiện, Trần Bá Linh
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords