Gần một nửa dân số thế giới gắn liền với hệ thống nông nghiệp

Nghiên cứu mới của FAO cho thấy các hệ thống thực phẩm nông nghiệp trực tiếp sử dụng 1,23 tỷ người và cao hơn ba lần con số đó, tương đương một nửa dân số thế giới, sống trong các hộ gia đình có liên quan đến các hệ thống nông nghiệp.

Image removed.

Theo nghiên cứu mới của Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO), xấp xỉ 1,23 tỷ người làm việc trong các hệ thống nông nghiệp của thế giới vào năm 2019 và cao hơn ba lần con số đó, tương đương một nửa dân số thế giới, sống trong các hộ gia đình có liên quan đến các hệ thống nông nghiệp.

Trong số 1,23 tỷ người này, có 857 triệu người làm việc trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cơ bản, còn 375 triệu người làm việc trong các phân khúc phi nông nghiệp của hệ thống nông nghiệp.

Các số liệu mới được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và kết hợp với số liệu việc làm bán thời gian/thời vụ trong lĩnh vực này. Các số liệu liên quan đến các hệ thống nông nghiệp phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của các hoạt động phi nông nghiệp trong nuôi sống dân số thế giới hiện đã là 8 tỷ người và đang tăng lên.

Nghiên cứu “Ước tính việc làm cấp quốc gia và toàn cầu trong các hệ thống nông nghiệp” được xuất bản dưới dạng Báo cáo, tác giả là nhóm chuyên gia từ FAO và các nhà nghiên cứu từ các trường đại học khoa học xã hội nổi tiếng thế giới.

Bài tập mới áp dụng cách tiếp cận hài hòa giữa sử dụng mô hình kinh tế lượng dựa trên dữ liệu từ Tổ chức Lao động Quốc tế và được xác thực bằng các cuộc khảo sát hộ gia đình từ cơ sở dữ liệu Hệ thống Thông tin Sinh kế Nông thôn (RuLIS) của FAO, như được giải thích trong Báo cáo.

Các kết quả chính

793 triệu người là con số lớn nhất của những người làm việc trong các hệ thống thực phẩm nông nghiệp ở châu Á, tiếp theo là gần 290 triệu ở châu Phi.

Phần lớn dân số hoạt động kinh tế ở các nước có thu nhập thấp, đặc biệt là ở châu Phi, có ít nhất một công việc hoặc hoạt động trong các hệ thống nông nghiệp.

Liên quan đến các hoạt động thương mại và vận tải có liên quan có 62% việc làm ở châu Phi là trong các hệ thống nông sản, so với 40% ở châu Á và 23% ở châu Mỹ.

Tỷ lệ việc làm trong hệ thống nông nghiệp trên tổng số việc làm trong hệ thống phi nông nghiệp dao động từ 8% ở châu Âu đến 14% ở châu Phi.

Ở hầu hết các quốc gia có sẵn dữ liệu từ RuLIS, thanh niên, được định nghĩa là những người từ 15 - 35 tuổi, chiếm khoảng một nửa số người làm việc trong hệ thống nông nghiệp và tỷ lệ thường cao hơn so với việc làm trong các hệ thống dịch vụ và chế biến thực phẩm.

Trong số 3,83 tỷ người phụ thuộc vào các hệ thống nông nghiệp để kiếm sống có 2,36 tỷ người sống ở châu Á và 940 triệu người ở châu Phi.

Năm đầu tiên xảy ra đại dịch COVID-19 đã dẫn đến giảm 6,8% số lượng việc làm trong các hệ thống thực phẩm nông nghiệp. Tác động của COVID-19 nặng nề nhất ở khu vực châu Mỹ Latinh, việc làm giảm 18,8%.

MH - Mard, theo FAO

 

 

Nguồn
iasvn.org

Tin liên quan