Giống hoa cúc C19

1. Nguồn gốc: Giống do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa lai tạo, chọn lọc, giống được Cục trồng trọt – Bộ NN&PTNT thông báo kết quả đăng tải hồ sơ tự công bố lưu hành số 54/TB-TT-CL, ngày 14/4/2022 và được tự công bố lưu hành tại Quyết định số 10/KRH-QĐ, ngày 9/2/222 của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau Hoa

2. Đặc điểm chính: Giống hoa cúc C19 do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa lai tạo, chọn lọc, giống có thời gian sinh trưởng từ 100-105 ngày, chống chịu khá với bệnh rỉ sắt, chống chịu tốt với bệnh do vi rút gây ra, đường kính hoa đạt 7,5-8,0cm. Chiều cao cành hoa đạt 100-110cm với quang chu kỳ bổ sung là 30 ngày. Năng suất đạt 460.000-480.000 cành/ha.

 3. Vùng áp dụng thành công: Giống hoa cúc C19 được áp dụng thành công tại các vùng sản xuất hoa của tỉnh Lâm Đồng (Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng) và một số vùng sản xuất Hoa tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai.

Tưởng Thị Lý, Lê Thị Kim Linh, Nguyễn Thế Nhuận và Đinh Thị Hồng Nhung

Image removed.

Giống cúc C19

 

Tin liên quan