Phấn đấu tôn vinh 30 tập thể 100 cá nhân đạt giải Hội thi Lao động sáng tạo

Ngày 26.7, Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Viện phấn đấu tôn vinh 30 tập thể 100 cá nhân đạt giải Hội thi Lao động sáng tạo.

Image removed.

Lãnh đạo Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hoàng Long

Hiện Công đoàn VAAS trực tiếp quản lý 18 Công đoàn cơ sở trực thuộc, 2 Công đoàn cơ sở phối hợp với tổng số cán bộ, viên chức, lao động là 2.462 người. Trong đó có 2.369 là đoàn viên Công đoàn, chiếm 96,22%, trong đó số đoàn viên, người lao động trực tiếp quản lý là 2.290 người, chiếm 93%.

Một trong những hoạt động nổi bật nhiệm kỳ qua của Công đoàn VAAS là phát động các phong trào thi đua. Cụ thể, hưởng ứng thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn phát động. Kết quả, đợt 1 từ ngày 1.4.2022 đến ngày 30.6.2022, toàn VAAS có 537/450 sáng kiến đăng nhập thành công trên hệ thống Website (phần mềm trực tuyến) của Tổng Liên đoàn, vượt chỉ tiêu 87 sáng kiến.

Một số đơn vị có sáng kiến đăng nhập vượt chỉ tiêu phân bổ gồm: Viện Môi trường nông nghiệp 78/30; Trung tâm Tài nguyên thực vật 41/30; Viện nghiên cứu Rau quả 56/50…

Kết quả qua các phong trào thi đua đã được các cấp công đoàn duy trì thường xuyên và trở thành truyền thống tổ chức nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại do đó đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước và các cấp Công đoàn tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu thi đua cao quý.

Với đặc thù 100% cán bộ Công đoàn cơ sở làm công tác kiêm nhiệm, tổ chức Công đoàn phân tán, phạm vi hoạt động khoa học công nghệ rộng nên Công đoàn VAAS luôn đổi mới nội dung phương thức hoạt động.

Để tổ chức tốt các phong trào phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng ngành nghề của Công đoàn cơ sở thích ứng với tình hình thực tiễn, thì việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động và kiện toàn công tác cán bộ được xác định là gốc của mọi công việc.

Vì vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban chấp hành đã ban hành chương trình làm việc toàn khóa, bám sát kế hoạch nhiệm vụ công tác chuyên môn, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên để xây dựng kế hoạch công tác trên cơ sở lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai đến các cấp Công đoàn một cách toàn diện và sâu sắc, phát huy tính kế thừa và liên tục trong mọi hoạt động của Công đoàn các cấp.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, đối với nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, Công đoàn VAAS phấn đấu có ít nhất 50 Bằng Lao động sáng tạo và tôn vinh 250 cặp “Cha mẹ Lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”; 30 tập thể 100 cá nhân đạt giải Hội thi Lao động sáng tạo. Công đoàn phối hợp với Chi Hội nữ trí thức tổ chức 1 - đợt thiện nguyện và 10 buổi hội thảo, tọa đàm công tác khoa học trong nữ công nhân viên chức lao động và nữ trí thức…

Đối với nhóm chỉ tiêu tham gia quản lý, chỉ đạo hoạt động, Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở các Viện, Trung tâm trực thuộc và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và tổ chức các hoạt động xã hội thiện nguyện…

Nguồn
laodong.vn

Tin liên quan