Kết quả Đại hội Công đoàn cơ sở trực  thuộc Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

           Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và Kế hoạch số 179/KH- TLĐ, ngày 03/03/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hướng dẫn số 304/HD – CĐN  ngày 09/3/2022 và Hướng dẫn số 48/HD – CĐV ngày 21/3/2022 của Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tính đến ngày 26/5/2023, Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã hoàn thành chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn cơ sở với tổng số 18/18 đơn vị. Đại hội Công đoàn cơ sở là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức công đoàn và người lao động. Thành công của đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp Ủy, Lãnh đạo các Viện Trung tâm, sự đồng thuận cao trong Ban Chấp hành và niềm tin của đoàn viên công đoàn đối với tổ chức công đoàn mình.

Với tinh thần "Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển", Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 với 116 ủy viên BCH, 54 ủy viên Ủy Ban kiểm tra.

                                                    Võ Thị Ngọc Ánh – Văn phòng CĐ Viện VAAS

Một số hình ảnh của đại hội các CĐCS

Image removed.

Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội IV Công đoàn Viện Cây Lương thực và Cây Thực phẩm nhiệm kỳ 2023 - 2028

Image removed.

Lá phiếu gửi gắm niềm tin yêu vào các ủy viên Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Image removed.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trọng Khanh, Viện trưởng Viện Cây Lương thực tặng hoa Ban Chấp hành Viện Cây Lương thực và Cây Thực phẩm Khóa IV nhiệm kỳ 2023 – 2028

Image removed.

Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội Công đoàn Viện Nghiên cứu Rau quả

 

 

Tin liên quan