XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM MEN Saccharomyces boulardii

Xem các bài khác
Số trang của bài
107-111
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM MEN Saccharomyces boulardii

Tên tác giả
Trần Văn Tuấn, Vũ Xuân Tạo
Category
Monthly Journal
Title

Determination of biological characteristics of the yeast Saccharomyces boulardii

Author
Tran Van Tuan, Vu Xuan Tao
Tóm tắt

Nấm men Saccharomyces boulardii được sử dụng rộng rãi trong sản xuất men tiêu hóa cho người và vật nuôi. S. boulardii được chứng minh có tác dụng chống lại các vi sinh vật gây bệnh đường ruột. Ngoài ra, loài nấm này đã bắt đầu được sử dụng làm vật chủ để biểu hiện các gen mã hóa kháng nguyên của vi sinh vật gây bệnh nhằm sản xuất vacxin tái tổ hợp toàn tế bào dùng cho đường uống. Trong nghiên cứu này, ba chủng nấm men S. boulardii NM, PE và BIO được đánh giá về một số đặc điểm sinh học và so sánh với chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae BY4743. Ba chủng S. boulardii NM, PE và BIO có đặc điểm tương tự với nấm men S. cerevisiae BY4743 về hình thái, khả năng chịu cồn và không có khả năng kết lắng, cũng như bám dính. Tuy nhiên, ba chủng nấm men S. boulardii có khả năng lên men sinh cồn với nồng độ khá cao, trung bình từ 5 - 8 % (w/v), thậm chí còn cao hơn so với chủng S. cerevisiae BY4743. Đặc biệt, khả năng đồng hóa galactose kém và khả năng sống sót tốt ở pH 2 của ba chủng S. boulardii là những đặc điểm quan trọng giúp phân biệt S. boulardii với S. cerevisiae.

Abstract

The yeast Saccharomyces boulardii is widely used in the production of active probiotic products for humans and animals. S. boulardii has been shown to be able to suppress harmful intestinal microorganisms. Additionally, this edible yeast also has been employed as a host for heterologous expression of antigen-coding genes for pathogenic microorganisms to produce oral whole-cell recombinant vaccines. In this study, three strains of S. boulardii including NM, PE and BIO were evaluated for some biological characteristics in comparison to the budding yeast Saccharomyces cerevisiae BY4743. All three S. boulardii strains have similar characteristics with S. cerevisiae BY4743 based on morphology and alcohol tolerance. Like S. cerevisiae BY4743, they have no flocculation and no adhesion. However, these three strains of S. boulardii have the good ability for fermentation with the alcohol concentrations of average ranging from 5 - 8% (w/v), and even higher than that of S. cerevisiae BY4743. Especially, the weak assimilation of galactose and the good survival at pH 2 are the key features for discrimination of the three S. boulardii strains from S. cerevisiae.

Từ khoá / Keywords

Đặc điểm sinh học
nấm men
probiotic
Saccharomyces boulardii
Biological characteristics
yeast
probiotic
Saccharomyces boulardii