• NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TRỒNG PHÙ HỢP CHO MỘT SỐ GIỐNG NGÔ SINH KHỐI TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TRỒNG PHÙ HỢP CHO MỘT SỐ GIỐNG NGÔ SINH KHỐI TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
36-39
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TRỒNG PHÙ HỢP CHO MỘT SỐ GIỐNG NGÔ SINH KHỐI TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Tên tác giả
Nguyễn Quốc Mạnh, Hà Văn Giới, Đào Hữu Hoàng, Dương Minh Vương, Nguyễn Mạnh Hùng, Đào Ngọc Ánh
Category
Monthly Journal
Title

Identification of planting density for biomass maize varieties

Author
Nguyen Quoc Manh, Ha Van Gioi, Dao Huu Hoang, Duong Minh Vuong, Nguyen Manh Hung, Dao Ngoc Anh
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định mật độ phù hợp cho một số giống ngô sinh khối. Thí nghiệm tiến hành với 4 mật độ trồng: 6,6 vạn cây/ha (khoảng cách 60 ˟ 25 cm), 7,9 vạn cây/ha (khoảng cách 60 ˟ 21 cm), 9,3 vạn cây/ha (khoảng cách 60 ˟ 18 cm) 11,1 vạn cây/ha (khoảng cách 60 ˟ 15 cm). Nghiên cứu tiến hành đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển như chiều cao cây, số lá, đường kính thân, đường kính bắp, chiều dài bắp và năng suất sinh khối của 3 giống ngô NK7328, CP111 và TA18-1, trồng hai vụ trên vùng đất đỏ vàng của huyện miền núi Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Kết quả thí nghiệm cho thấy ở tất cả các giống thí nghiệm mật độ trồng càng cao cho năng suất sinh khối càng lớn. Giống NK7328 trồng ở mật độ 9,3 vạn cây/ha cho năng suất cao nhất, đạt 54,47 tấn/ha.

Abstract

The study aimed to identify suitable planting density for biomass maize varieties. The experiments were carried out with 4 different planting densities, including 66,000; 73,000; 93,000 and 11,100 plants/ha. The major morphological characteristics such as plant height, number of leaves, stem diameter, length and diameter of ear, and biomass yield of three hybrid maize varieties NK7328, CP111, TA 18-1 cultivated in the autumn of 2018 and 2019 in Bo Trach, Quang Binh. The results showed that increasing planting density from 66,000 plants/ha to 93,000 plants/ha resulted in increasing the biomass yield. The hybrid variety NK7328 had the highest biomass yield (54.47 tons/ha) at planting density of 93,000 plants/ha.

Từ khoá / Keywords

Ngô sinh khối
mật độ
năng suất sinh khối
thức ăn xanh
Biomass maize variety
planting density
Biomass yield
green forage