NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG NGẢI ĐEN (Kaempferia parviflora) BẰNG CHỒI CỦ

Xem các bài khác
Số trang của bài
49-54
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG NGẢI ĐEN (Kaempferia parviflora) BẰNG CHỒI CỦ

Tên tác giả
Đào Thùy Dương, Nguyễn Thị Thu, Trần Ngọc Lân, Nguyễn Đắc Bình Minh, Nguyễn Viết Trung
Category
Monthly Journal
Title

Study on techniques of black ginger (Kaempferia parviflora) multiplication by root buds

Author
Dao Thuy Duong, Nguyen Thi Thu, Tran Ngoc Lan, Nguyen Dac Binh Minh, Nguyen Viet Trung
Tóm tắt

Ngải đen là một loại dược liệu quý hiếm của Việt Nam, được nhân giống từ chồi củ, khối lượng củ giống từ 30 g - 40 g/1 nhánh cho tỷ lệ nảy mầm cao 100%, khi trồng nên chọn loại củ giống 1 nhánh to khỏe không nên chọn củ nhiều nhánh nhỏ. Thành phần giá thể đất + trấu hun (1 : 1) hoặc cát 100% cho tỷ lệ nảy mầm đạt 100%, thời gian ươm tới khi xuất vườn 45 - 46 ngày. Bổ sung chất kích thích sinh trưởng GA3 ở nồng độ 150 ppm, N3M hoặc ROOTS NEW (pha theo khuyến cáo) đều cho tỷ lệ nảy mầm cao 100%, thời gian ươm tới khi xuất vườn giảm từ 8 - 12 ngày so với đối chứng. Chế độ che bóng thích hợp là 60 - 70% cây có tỷ lệ sống sót 100%, tăng khản năng phát triển cây con.

Abstract

Black ginger is a precious and rare medicinal herbs of Vietnam, which are propagated from root buds; the root weight of 30 g - 40 g/1 branch had high germination rate of 100%, when planting should choose the one branch roots, do not select small and miltiplebranch roots. The substrate composition including soil + husk (1 : 1) or 100% of sand gave germination rate of 100%; the nursery time until releasing for planting was 45 - 46 days. Supplementation with growth regulator GA3 at the concentration of 500 ppm, N3M or ROOTS NEW had 100% germination rate; the nursery time until releasing for planting reduced 8 - 12 days compared to the control formula. The shading regime suitable for Kaempferia parviflora at this stage was 60 - 70%.

Từ khoá / Keywords

Ngải đen
chồi củ
kỹ thuật nhân giống
Black ginger
root buds
propagation technique