KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA ĐÔNG A1

Xem các bài khác
Số trang của bài
46-53
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG LÚA ĐÔNG A1

Tên tác giả
Trần Mạnh Báo, Đỗ Thị Hồng Duyên, Trần Thị Tiệc, Nguyễn Thị Nhung
Category
Monthly Journal
Title

Study on breeding and selection of rice variety Dong A1

Author
Tran Manh Bao, Do Thi Hong Duyen, Tran Thi Tiec, Nguyen Thi Nhung
Tóm tắt

Giống lúa Đông A1 được chọn tạo từ tập đoàn giống lúa thuần nhập nội, chọn lọc và làm thuần theo phương pháp phả hệ. Đông A1 là giống lúa cảm ôn, có thời gian sinh trưởng ngắn, ở miền Bắc vụ Xuân từ 124 - 135 ngày, vụ Mùa từ 108 - 110 ngày; ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên vụ Đông Xuân từ 115 - 127 ngày, vụ Hè Thu từ 105 - 113 ngày. Đông A1 đẻ nhánh khỏe, lá đứng, cứng cây, bông to dài, có khả năng thích ứng rộng, chịu thâm canh, chống chịu với điều kiện thời tiết bất thuận khá tốt, chống chịu với bệnh bạc lá và rầy nâu tốt hơn giống BT7; có năng suất trung bình đạt 50,8 - 65,5 tạ/ha, trong điều kiện thâm canh cao cho năng suất 65 - 75 tạ/ha. Hàm lượng amylose đạt 10,53%, hạt gạo dài, không bạc bụng, ngon điểm 3.

Abstract

The Dong A1 rice variety was selected from an introduced inbred rice collection by pedigree method. The study showed that Dong A1 was a temperature-sensitive rice variety with short duration, from 124 - 135 days in Spring crop season and from 108 - 110 days in Summer-Autumn season in the North. The growth duration was from 115 to 127 days in Spring crop season and from 105 - 113 days in Summer - Autumn in In the Central and Highlands provinces. The Dong A1 rice variety had good tillering ability, erect leaf, strong culm, intensive cultivation ability, and had better resistance to blast, bacterial leaf blight disease and brown planthoppers than BT7 rice variety. The average yield was 5.08 - 6.55 tons/ha, and reached 6.5 - 7.5 tons/ha when intensively cultivating. The amylose content was 10.53%, long grain, without chalkiness, good taste (grade 3).

Từ khoá / Keywords

Giống lúa Đông A1
chọn tạo giống
năng suất
Chất lượng
Dong A1 rice variety
breeding and selection
yield
quality