KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ SINH KHỐI ĐH17-5 PHỤC VỤ CHĂN NUÔI

Xem các bài khác
Số trang của bài
23-29
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ SINH KHỐI ĐH17-5 PHỤC VỤ CHĂN NUÔI

Tên tác giả
Đặng Ngọc Hạ, Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Diện, Đỗ Văn Dũng, Kiều Quang Luận, Ngô Thị Minh Tâm
Category
Monthly Journal
Title

Breeding of new hybrid maize variety ĐH17-5 having high biomass for livestock

Author
Dang Ngoc Ha, Nguyen Thi Nhai, Nguyen Huu Hung, Nguyen Van Dien, Do Van Dung, Kieu Quang Luan, Ngo Thi Minh Tam
Tóm tắt

Giống ngô lai đơn ĐH17-5 được chọn tạo và phát triển từ tổ hợp lai giữa hai dòng tự phối HL1611 ˟ HL16. ĐH17-5 là giống có thời gian sinh trưởng trung bình (110 - 118 ngày), thời gian thu hoạch làm thức ăn xanh từ 87 - 104 ngày sau gieo tùy theo mùa vụ và vùng sinh thái. ĐH 17-5 chống chịu tốt với sâu, bệnh hại chính, chống đổ, chịu hạn; có các đặc điểm nông sinh học đáp ứng được yêu cầu của sản xuất làm thức ăn xanh cho chăn nuôi: dạng cây cao to, bộ lá xanh bền, khả năng thích ứng rộng. Khảo nghiệm sản xuất ở các tỉnh phía Bắc, năng suất sinh khối trung bình của ĐH 17-5 đạt 63,5 - 65,9 tấn/ha; năng suất hạt khô đạt 78,6 - 82,9 tạ/ha, tương đương với đối chứng NK7328. ĐH 17-5 là giống có chất lượng chất xanh khá cao, trong đó, hàm lượng xơ thô 23,28%, hàm lượng lignin (ADL: 3,17%). ĐH17-5 đã được Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận cho sản xuất thử năm 2019.

Abstract

The single hybrid maize variety ĐH17-5 was developed from a cross of two inbred lines HL1611 ˟ HL16. This variety had a medium growth duration (110 - 118 days); the harvesting time for silage was 87 - 104 days after sowing, depending on the season and the ecological region. ĐH 17-5 was well resistant to pests and diseases, anti- lodging, and drought tolerant; the agronomic characteristics met the requirements of production such as green feed for livestock: high plant, green leaves, wide adaptability. The testing result in Northern provinces showed that the average biomass yield of ĐH 17-5 reached 63.5 - 65.9 tons.ha-1; the grain yield was 78.6 - 82.9 quintals.ha-1, equivalent to the NK7328 check. ĐH 17-5 had high-quality of green biomass with fiber content of 23.28%, lignin content (ADL: 3.17%). ĐH 17-5 variety was recognized for trial production in 2019 by the Department of Crop Production, Ministry of Agriculture and Rural Development.

Từ khoá / Keywords

Ngô sinh khối
năng suất cao
tạo giống ngô
ĐH17-5
High biomass maize
high yield
maize breeding
maize variety ĐH17-5