• ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CƠ CHẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG HỆ SỢI VÀ HÌNH THÀNH QUẢ THỂ NẤM HƯƠNG

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CƠ CHẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG HỆ SỢI VÀ HÌNH THÀNH QUẢ THỂ NẤM HƯƠNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
49-55
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CƠ CHẤT ĐẾN SINH TRƯỞNG HỆ SỢI VÀ HÌNH THÀNH QUẢ THỂ NẤM HƯƠNG

Tên tác giả
Nguyễn Thị Luyện, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Đông Anh, Khổng Thị Kim Tiến, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Mơ, Lê Văn Vẻ, Nguyễn Thị Huyền Trang
Category
Monthly Journal
Title

Effect of cultivation substrates on mycelial growth and fruiting body formation of Lentinula edodes

Author
Nguyen Thi Luyen, Nguyen Thi Bich Thuy, Tran Dong Anh, Khong Thi Kim Tien, Tran Thi Thuy Trang, Nguyen Thi Mo, Le Van Ve, Nguyen Thi Huyen Trang
Tóm tắt

Do có giá trị dinh dưỡng và dược liệu cao nên nấm hương là một trong những đối tượng được yêu thích nhất và nuôi trồng phổ biến trên thế giới. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tối ưu môi trường nhân giống cấp 2 và cơ chất nuôi trồng nấm hương phù hợp với điều kiện Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường phù hợp để nhân giống cấp 2 là 9% thóc luộc, 90% mùn cưa, và 1%CaCO3. Công thức 1 (89% lõi ngô, 10% cám mạch và 1% CaCO3) cho hiệu suất sinh học cao nhất đạt 74%. Kết quả nghiên cứu thu được có thể được ứng dụng trong thực tiễn để nâng cao năng suất nuôi trồng nấm hương.

Abstract

Due to its high nutrition and medicinal properties, shiitake mushroom (Lentinula edodes) is the second most extensively cultivated edible mushroom species in the world. The aims of this study is to optimize mother spawn media and substrate for the cultivation of Shiitake mushroom. The results revealed that the most favor mother spawn medium which composed of (9% rice grain, 90% sawdust, and 1% CaCO3). The best substrate for cultivation of Shiitake mushroom is the formular I, which comprised of (89% corn cob, 10% wheat bran, and 1% CaCO3). Under the best condition this Shiitake mushroom exhibited the highest biological efficiency with 74%. The results of this study could be be applied in the cultivation of shiitake mushroomi in larger scale.

Từ khoá / Keywords

Nấm hương
nuôi trồng
lõi ngô
giá thể
Lentinula edodes
cultivation
corn cob
substrate